1.25.2008

...galit ako

galit ako...
Araw na naman ng pag-aalsa

No comments: